Văn phòng mới của BB Kitty

2023-11-01

Công ty Suncare chuyển đến văn phòng mới, tọa lạc tại khu thương mại trung tâm thành phố. Khởi đầu mới cho chúng ta, Giấc mơ mới đang bắt đầu. Hãy cùng nhau đi, rồi chúng ta sẽ đi xa. Hành trình mới bắt đầu từ GIẤC MƠ TRUNG QUỐC, sẽ có con đường mới. Tiếp tục đấu tranh.

Kế tiếp:KHÔNG