Kiểm soát chất lượng BB Kitty

2023-03-03

Kiểm soát chất lượng của BB Kitty

 

BB Kitty tập trung vào chăm sóc mẹ và con. Chất lượng là cuộc sống của chúng tôi. Trong tất cả quy trình sản xuất với sự kiểm tra và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, kể cả kích thước (chiều dài, chiều rộng)tã lót. BB Kittysẽ chỉ được bánkèm theo báo cáo thử nghiệm theo từng số lô.Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi thử nghiệm thị trường. Nếu có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn.


Trước:KHÔNG